หมวดหมู่:

Italian origins

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงItalian origins

  • การออกเสียง : gelato gelato [it]
  • การออกเสียง : provolone provolone [it]
  • การออกเสียง : dilettante dilettante [en]
  • การออกเสียง : Vizetelly Vizetelly [en]
  • การออกเสียง : καντηλέρι καντηλέρι [el]