หมวดหมู่:

Italian movies

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงItalian movies

 • การออกเสียง : senso senso [it]
 • การออกเสียง : La dolce vita La dolce vita [it]
 • การออกเสียง : amarcord amarcord [it]
 • การออกเสียง : Otto e mezzo Otto e mezzo [it]
 • การออกเสียง : Ossessione Ossessione [it]
 • การออกเสียง : Le Notti Bianche Le Notti Bianche [it]
 • การออกเสียง : Morte a Venezia Morte a Venezia [it]
 • การออกเสียง : La ciociara La ciociara [it]
 • การออกเสียง : Ladri di Biciclette Ladri di Biciclette [it]
 • การออกเสียง : spaghetti western spaghetti western [en]
 • การออกเสียง : I Vitelloni I Vitelloni [it]
 • การออกเสียง : Il Gattopardo Il Gattopardo [it]
 • การออกเสียง : Giù la testa Giù la testa [it]
 • การออกเสียง : L'oro di Napoli L'oro di Napoli [it]
 • การออกเสียง : Giulietta degli spiriti Giulietta degli spiriti [it]
 • การออกเสียง : Miracolo a Milano Miracolo a Milano [it]
 • การออกเสียง : Lo sceicco bianco Lo sceicco bianco [it]
 • การออกเสียง : La strada La strada [it]
 • การออกเสียง : Le notti di Cabiria Le notti di Cabiria [it]
 • การออกเสียง : Matrimonio all'italiana Matrimonio all'italiana [it]