• การออกเสียงคำว่า Stradivari Stradivari [it]
 • การออกเสียงคำว่า Red Brigades Red Brigades [en]
 • การออกเสียงคำว่า Alessandro Gassman Alessandro Gassman [it]
 • การออกเสียงคำว่า Sophia Loren Sophia Loren [it]
 • การออกเสียงคำว่า Petrarchan Petrarchan [en]
 • การออกเสียงคำว่า Petrarch Petrarch [en]
 • การออกเสียงคำว่า mascarpone mascarpone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Campari Campari [it]
 • การออกเสียงคำว่า Elsa Merlini Elsa Merlini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Lydia Alfonsi Lydia Alfonsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Lea Padovani Lea Padovani [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bisceglia Bisceglia [it]
 • การออกเสียงคำว่า comital comital [it]
 • การออกเสียงคำว่า Pagliacci Pagliacci [it]
 • การออกเสียงคำว่า meringata meringata [it]
 • การออกเสียงคำว่า Turandot Turandot [it]
 • การออกเสียงคำว่า macaroni macaroni [en]
 • การออกเสียงคำว่า Giuseppe Cipriani Giuseppe Cipriani [it]
 • การออกเสียงคำว่า BTicino BTicino [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ῥήγιον Ῥήγιον [el]
 • การออกเสียงคำว่า Bruno Maccallini Bruno Maccallini [it]
 • การออกเสียงคำว่า tonto tonto [es]
 • การออกเสียงคำว่า giuliana giuliana [it]
 • การออกเสียงคำว่า włoski włoski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า ~ ~ [it]
 • การออกเสียงคำว่า belli capelli belli capelli [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bajazzo Bajazzo [de]
 • การออกเสียงคำว่า consigliere consigliere [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cuoci Cuoci [it]
 • การออกเสียงคำว่า paninari paninari [it]