หมวดหมู่:

It is known who is quilty

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIt is known who is quilty

  • การออกเสียง : wiadomo wiadomo [pl]