หมวดหมู่:

islands of Greece

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงislands of Greece

 • การออกเสียง : Κρήτη Κρήτη [el]
 • การออกเสียง : Ιθάκη Ιθάκη [el]
 • การออกเสียง : Κεφαλλονιά Κεφαλλονιά [el]
 • การออกเสียง : Ρόδος Ρόδος [el]
 • การออกเสียง : Ικαρία Ικαρία [el]
 • การออกเสียง : Χίος Χίος [el]
 • การออกเสียง : Σκύρος Σκύρος [el]
 • การออกเสียง : Νάξος Νάξος [el]
 • การออกเสียง : Самотраки Самотраки [ru]
 • การออกเสียง : Κέρκυρα Κέρκυρα [el]
 • การออกเสียง : Σαντορίνη Σαντορίνη [el]
 • การออกเสียง : Санторини Санторини [ru]
 • การออกเสียง : Λήμνος Λήμνος [el]
 • การออกเสียง : Σάμος Σάμος [el]
 • การออกเสียง : Θηρασία Θηρασία [el]
 • การออกเสียง : Ασπρονήσι Ασπρονήσι [el]
 • การออกเสียง : Ίος Ίος [el]
 • การออกเสียง : Αμοργός Αμοργός [el]