หมวดหมู่:

islands of Greece

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงislands of Greece

 • การออกเสียง : Κρήτη
  Κρήτη [el]
 • การออกเสียง : Ιθάκη
  Ιθάκη [el]
 • การออกเสียง : Κεφαλλονιά
  Κεφαλλονιά [el]
 • การออกเสียง : Ρόδος
  Ρόδος [el]
 • การออกเสียง : Ικαρία
  Ικαρία [el]
 • การออกเสียง : Χίος
  Χίος [el]
 • การออกเสียง : Σκύρος
  Σκύρος [el]
 • การออกเสียง : Νάξος
  Νάξος [el]
 • การออกเสียง : Самотраки
  Самотраки [ru]
 • การออกเสียง : Κέρκυρα
  Κέρκυρα [el]
 • การออกเสียง : Σαντορίνη
  Σαντορίνη [el]
 • การออกเสียง : Санторини
  Санторини [ru]
 • การออกเสียง : Λήμνος
  Λήμνος [el]
 • การออกเสียง : Σάμος
  Σάμος [el]
 • การออกเสียง : Θηρασία
  Θηρασία [el]
 • การออกเสียง : Ίος
  Ίος [el]
 • การออกเสียง : Ασπρονήσι
  Ασπρονήσι [el]
 • การออกเสียง : Αμοργός
  Αμοργός [el]