หมวดหมู่:

interrogative manner proform

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinterrogative manner proform

  • การออกเสียง : tânisi tânisi [cr]