หมวดหมู่:

interiezione

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinteriezione

 • การออกเสียง : cielo
  cielo [it]
 • การออกเสียง : certo
  certo [la]
 • การออกเสียง : diavolo
  diavolo [it]
 • การออกเสียง : sì
  [lmo]
 • การออกเสียง : forza
  forza [gl]
 • การออกเสียง : ehilà
  ehilà [it]
 • การออกเสียง : misericordia
  misericordia [it]
 • การออกเสียง : davvero
  davvero [it]
 • การออกเสียง : ancora
  ancora [it]
 • การออกเสียง : finalmente
  finalmente [es]
 • การออกเสียง : resto
  resto [es]
 • การออกเสียง : chiaro
  chiaro [it]
 • การออกเสียง : giusto
  giusto [it]
 • การออกเสียง : però
  però [it]
 • การออกเสียง : perdindirindina
  perdindirindina [it]
 • การออกเสียง : cavolo
  cavolo [it]
 • การออกเสียง : assolutamente
  assolutamente [it]
 • การออกเสียง : ehi
  ehi [it]
 • การออกเสียง : issa
  issa [mt]
 • การออกเสียง : addirittura
  addirittura [it]
 • การออกเสียง : Boh
  Boh [it]
 • การออกเสียง : animo
  animo [es]
 • การออกเสียง : accidempoli
  accidempoli [it]
 • การออกเสียง : sveglia
  sveglia [it]
 • การออกเสียง : magari
  magari [it]
 • การออกเสียง : perbacco
  perbacco [it]
 • การออกเสียง : ahimè
  ahimè [it]
 • การออกเสียง : fermo
  fermo [it]
 • การออกเสียง : sicuro
  sicuro [it]
 • การออกเสียง : ottimo
  ottimo [it]
 • การออกเสียง : altro
  altro [it]
 • การออกเสียง : infatti
  infatti [it]
 • การออกเสียง : ohimè
  ohimè [it]
 • การออกเสียง : stesso
  stesso [it]
 • การออกเสียง : mammasantissima
  mammasantissima [it]
 • การออกเสียง : eccome
  eccome [it]
 • การออกเสียง : secondo
  secondo [it]
 • การออกเสียง : volentieri
  volentieri [it]
 • การออกเสียง : certamente
  certamente [it]
 • การออกเสียง : ahi
  ahi [it]
 • การออกเสียง : esatto
  esatto [it]
 • การออกเสียง : puah
  puah [it]
 • การออกเสียง : avanti
  avanti [it]
 • การออกเสียง : beh
  beh [tlh]
 • การออกเสียง : d'accordo
  d'accordo [it]
 • การออกเสียง : macché
  macché [it]
 • การออกเสียง : restante
  restante [es]
 • การออกเสียง : cucù
  cucù [lmo]
 • การออกเสียง : sta bene
  sta bene [it]
 • การออกเสียง : coraggio
  coraggio [it]
 • การออกเสียง : a si biri
  a si biri [sc]
 • การออกเสียง : senz'altro
  senz'altro [it]
 • การออกเสียง : bah
  bah [tlh]
 • การออกเสียง : prossimo
  prossimo [it]
 • การออกเสียง : Ma bene!
  Ma bene! [it]
 • การออกเสียง : seguente
  seguente [it]
 • การออกเสียง : caspita
  caspita [it]
 • การออกเสียง : medesimo
  medesimo [it]
 • การออกเสียง : capperi
  capperi [it]
 • การออกเสียง : evviva
  evviva [it]
 • การออกเสียง : alé
  alé [it]
 • การออกเสียง : mammamia
  mammamia [it]
 • การออกเสียง : Basta!
  Basta! [nl]
 • การออกเสียง : poffarbacco
  poffarbacco [it]
 • การออกเสียง : allerta
  allerta [it]
 • การออกเสียง : succitato
  succitato [it]
 • การออกเสียง : perdiana
  perdiana [it]
 • การออกเสียง : suvvia
  suvvia [it]
 • การออกเสียง : È un peccato
  È un peccato [it]
 • การออกเสียง : sorbole
  sorbole [it]
 • การออกเสียง : urrà
  urrà [it]
 • การออกเสียง : dannazione
  dannazione [it]
 • การออกเสียง : ohi
  ohi [it]
 • การออกเสียง : ben ti sta
  ben ti sta [it]
 • การออกเสียง : nientedimeno
  nientedimeno [it]
 • การออกเสียง : ammappa
  ammappa [it]
 • การออกเสียง : ehm
  ehm [de]
 • การออกเสียง : ma bravo
  ma bravo [it]
 • การออกเสียง : accidentaccio
  accidentaccio [it]
 • การออกเสียง : appunto
  appunto [it]
 • การออกเสียง : maledizione
  maledizione [it]
 • การออกเสียง : orsù
  orsù [it]
 • การออกเสียง : taffete
  taffete [it]
 • การออกเสียง : acciderbolina
  acciderbolina [it]
 • การออกเสียง : Gioia mia!
  Gioia mia! [it]
 • การออกเสียง : nientemeno
  nientemeno [it]
 • การออกเสียง : poH
  poH [tlh]
 • การออกเสียง : perdinci
  perdinci [it]
 • การออกเสียง : rimanente
  rimanente [it]
 • การออกเสียง : guarda guarda
  guarda guarda [it]
 • การออกเสียง : santiddio
  santiddio [it]
 • การออกเสียง : successivo
  successivo [it]
 • การออกเสียง : sullodato
  sullodato [it]
 • การออกเสียง : to'
  to' [it]
 • การออกเสียง : accipicchia
  accipicchia [it]
 • การออกเสียง : caspiterina
  caspiterina [it]
 • การออกเสียง : ammazza
  ammazza [it]
 • การออกเสียง : acciderba
  acciderba [it]
 • การออกเสียง : madosca
  madosca [it]
 • การออกเสียง : altroché
  altroché [it]