หมวดหมู่:

interiezione

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinteriezione

 • การออกเสียง : cielo cielo [it]
 • การออกเสียง : certo certo [pt]
 • การออกเสียง : sì [lmo]
 • การออกเสียง : ehilà ehilà [it]
 • การออกเสียง : diavolo diavolo [it]
 • การออกเสียง : chiaro chiaro [it]
 • การออกเสียง : misericordia misericordia [it]
 • การออกเสียง : finalmente finalmente [es]
 • การออกเสียง : resto resto [es]
 • การออกเสียง : davvero davvero [it]
 • การออกเสียง : ancora ancora [it]
 • การออกเสียง : perdindirindina perdindirindina [it]
 • การออกเสียง : forza forza [gl]
 • การออกเสียง : giusto giusto [it]
 • การออกเสียง : assolutamente assolutamente [it]
 • การออกเสียง : cavolo cavolo [it]
 • การออกเสียง : accidempoli accidempoli [it]
 • การออกเสียง : addirittura addirittura [it]
 • การออกเสียง : però però [it]
 • การออกเสียง : animo animo [la]
 • การออกเสียง : Boh Boh [it]
 • การออกเสียง : ehi ehi [it]
 • การออกเสียง : issa issa [mt]
 • การออกเสียง : perbacco perbacco [it]
 • การออกเสียง : ohimè ohimè [it]
 • การออกเสียง : mammasantissima mammasantissima [it]
 • การออกเสียง : infatti infatti [it]
 • การออกเสียง : ahimè ahimè [it]
 • การออกเสียง : fermo fermo [it]
 • การออกเสียง : eccome eccome [it]
 • การออกเสียง : sicuro sicuro [it]
 • การออกเสียง : altro altro [it]
 • การออกเสียง : sveglia sveglia [it]
 • การออกเสียง : magari magari [it]
 • การออกเสียง : stesso stesso [it]
 • การออกเสียง : ottimo ottimo [it]
 • การออกเสียง : ahi ahi [it]
 • การออกเสียง : secondo secondo [it]
 • การออกเสียง : puah puah [it]
 • การออกเสียง : macché macché [it]
 • การออกเสียง : volentieri volentieri [it]
 • การออกเสียง : restante restante [es]
 • การออกเสียง : beh beh [tlh]
 • การออกเสียง : cucù cucù [lmo]
 • การออกเสียง : esatto esatto [it]
 • การออกเสียง : d'accordo d'accordo [it]
 • การออกเสียง : avanti avanti [it]
 • การออกเสียง : certamente certamente [it]
 • การออกเสียง : a si biri a si biri [sc]
 • การออกเสียง : sta bene sta bene [it]
 • การออกเสียง : coraggio coraggio [it]
 • การออกเสียง : senz'altro senz'altro [it]
 • การออกเสียง : seguente seguente [it]
 • การออกเสียง : Ma bene! Ma bene! [it]
 • การออกเสียง : bah bah [tlh]
 • การออกเสียง : caspita caspita [it]
 • การออกเสียง : prossimo prossimo [it]
 • การออกเสียง : poffarbacco poffarbacco [it]
 • การออกเสียง : medesimo medesimo [it]
 • การออกเสียง : succitato succitato [it]
 • การออกเสียง : Basta! Basta! [nl]
 • การออกเสียง : perdiana perdiana [it]
 • การออกเสียง : suvvia suvvia [it]
 • การออกเสียง : sorbole sorbole [it]
 • การออกเสียง : capperi capperi [it]
 • การออกเสียง : mammamia mammamia [it]
 • การออกเสียง : urrà urrà [it]
 • การออกเสียง : ammappa ammappa [it]
 • การออกเสียง : nientedimeno nientedimeno [it]
 • การออกเสียง : ohi ohi [it]
 • การออกเสียง : ben ti sta ben ti sta [it]
 • การออกเสียง : evviva evviva [it]
 • การออกเสียง : accidentaccio accidentaccio [it]
 • การออกเสียง : allerta allerta [it]
 • การออกเสียง : ehm ehm [de]
 • การออกเสียง : alé alé [it]
 • การออกเสียง : È un peccato È un peccato [it]
 • การออกเสียง : taffete taffete [it]
 • การออกเสียง : ma bravo ma bravo [it]
 • การออกเสียง : orsù orsù [it]
 • การออกเสียง : acciderbolina acciderbolina [it]
 • การออกเสียง : dannazione dannazione [it]
 • การออกเสียง : nientemeno nientemeno [it]
 • การออกเสียง : perdinci perdinci [it]
 • การออกเสียง : santiddio santiddio [it]
 • การออกเสียง : rimanente rimanente [it]
 • การออกเสียง : guarda guarda guarda guarda [it]
 • การออกเสียง : sullodato sullodato [it]
 • การออกเสียง : appunto appunto [it]
 • การออกเสียง : poH poH [tlh]
 • การออกเสียง : caspiterina caspiterina [it]
 • การออกเสียง : maledizione maledizione [it]
 • การออกเสียง : acciderba acciderba [it]
 • การออกเสียง : to' to' [it]
 • การออกเสียง : successivo successivo [it]
 • การออกเสียง : madosca madosca [it]
 • การออกเสียง : ammazza ammazza [it]
 • การออกเสียง : Gioia mia! Gioia mia! [it]
 • การออกเสียง : altroché altroché [it]
 • การออกเสียง : accipicchia accipicchia [it]