หมวดหมู่:

instrument (musical)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinstrument (musical)

 • การออกเสียง : cor cor [pt]
 • การออกเสียง : geien geien [nds]
 • การออกเสียง : guacharaca guacharaca [es]
 • การออกเสียง : இசைக்கருவி இசைக்கருவி [ta]
 • การออกเสียง : idiofon idiofon [pl]
 • การออกเสียง : elektrofon elektrofon [pl]
 • การออกเสียง : エレクトリックベース エレクトリックベース [ja]
 • การออกเสียง : requinto requinto [es]
 • การออกเสียง : フェンダー フェンダー [ja]
 • การออกเสียง : Don Buchla Don Buchla [en]
 • การออกเสียง : l'alto l'alto [fr]
 • การออกเสียง : Lamellophone Lamellophone [en]
 • การออกเสียง : whammy bar whammy bar [en]
 • การออกเสียง : アイバニーズ アイバニーズ [ja]
 • การออกเสียง : ギブソン ギブソン [ja]
 • การออกเสียง : كمنجات كمنجات [ar]