หมวดหมู่:

instant noodle

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinstant noodle

  • การออกเสียง : 公仔麵
    公仔麵 [yue]
  • การออกเสียง : カップ麺
    カップ麺 [ja]
  • การออกเสียง : mì ăn liền
    mì ăn liền [vi]