หมวดหมู่:

Insect

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงInsect

 • การออกเสียง : بُھنگا بُھنگا [ur]
 • การออกเสียง : پِسُّو پِسُّو [ur]
 • การออกเสียง : مَچَّھر مَچَّھر [ur]
 • การออกเสียง : مَکڑا مَکڑا [ur]
 • การออกเสียง : مَکڑی مَکڑی [ur]
 • การออกเสียง : ٹِڈّی ٹِڈّی [ur]
 • การออกเสียง : مَکِّھی مَکِّھی [ur]
 • การออกเสียง : لال چیونٹی لال چیونٹی [ur]
 • การออกเสียง : کَھپرا کَھپرا [ur]
 • การออกเสียง : کیڑا مکوڑا کیڑا مکوڑا [ur]
 • การออกเสียง : بریرا بریرا [ur]
 • การออกเสียง : جُگنُو جُگنُو [ur]
 • การออกเสียง : ریشم کا کیڑا ریشم کا کیڑا [ur]
 • การออกเสียง : مکوڑا مکوڑا [ur]
 • การออกเสียง : کن کھجورا کن کھجورا [ur]
 • การออกเสียง : سونڑا سونڑا [ur]
 • การออกเสียง : گوجَر گوجَر [ur]
 • การออกเสียง : گُوجر گُوجر [ur]
 • การออกเสียง : دِیمَک دِیمَک [ur]
 • การออกเสียง : ličinka ličinka [hr]
 • การออกเสียง : لال بیگ لال بیگ [ur]
 • การออกเสียง : جِھینگَر جِھینگَر [ur]
 • การออกเสียง : لٹری لٹری [ur]
 • การออกเสียง : جُوں جُوں [ur]
 • การออกเสียง : سنڈاسی کیڑا سنڈاسی کیڑا [ur]
 • การออกเสียง : لیکھ لیکھ [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : kempab kempab [mfo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : xylocopa xylocopa [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : imuẹ imuẹ [bin] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : òkwòn òkwòn [mfo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ajṛad ajṛad [kab] รอการออกเสียง