หมวดหมู่:

informática

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinformática

 • การออกเสียง : caixa
  caixa [pt]
 • การออกเสียง : ordenador
  ordenador [es]
 • การออกเสียง : biblioteca
  biblioteca [es]
 • การออกเสียง : smartphone
  smartphone [fr]
 • การออกเสียง : .com
  .com [en]
 • การออกเสียง : DVD
  DVD [es]
 • การออกเสียง : buscar
  buscar [es]
 • การออกเสียง : interface
  interface [en]
 • การออกเสียง : calculadora
  calculadora [es]
 • การออกเสียง : correo electrónico
  correo electrónico [es]
 • การออกเสียง : browser
  browser [en]
 • การออกเสียง : disco
  disco [es]
 • การออกเสียง : cola
  cola [es]
 • การออกเสียง : espacio
  espacio [es]
 • การออกเสียง : cursor
  cursor [la]
 • การออกเสียง : firmware
  firmware [en]
 • การออกเสียง : impresora
  impresora [es]
 • การออกเสียง : intercambio
  intercambio [es]
 • การออกเสียง : antivirus
  antivirus [en]
 • การออกเสียง : contraseña
  contraseña [es]
 • การออกเสียง : gravar
  gravar [pt]
 • การออกเสียง : consola
  consola [es]
 • การออกเสียง : algoritmo
  algoritmo [es]
 • การออกเสียง : buffer
  buffer [en]
 • การออกเสียง : compatible
  compatible [en]
 • การออกเสียง : informática
  informática [es]
 • การออกเสียง : PC
  PC [de]
 • การออกเสียง : cilindro
  cilindro [es]
 • การออกเสียง : JPEG
  JPEG [pt]
 • การออกเสียง : caché
  caché [fr]
 • การออกเสียง : documento
  documento [es]
 • การออกเสียง : icona
  icona [it]
 • การออกเสียง : executar
  executar [pt]
 • การออกเสียง : código
  código [es]
 • การออกเสียง : cibernética
  cibernética [es]
 • การออกเสียง : configuración
  configuración [es]
 • การออกเสียง : .com.br
  .com.br [pt]
 • การออกเสียง : multiprocesador
  multiprocesador [es]
 • การออกเสียง : cortar
  cortar [es]
 • การออกเสียง : contorno
  contorno [it]
 • การออกเสียง : copia
  copia [la]
 • การออกเสียง : informático
  informático [es]
 • การออกเสียง : altavoces
  altavoces [es]
 • การออกเสียง : imprimir
  imprimir [es]
 • การออกเสียง : binario
  binario [it]
 • การออกเสียง : cartella
  cartella [it]
 • การออกเสียง : analista de sistemas
  analista de sistemas [pt]
 • การออกเสียง : disco duro
  disco duro [es]
 • การออกเสียง : importar
  importar [es]
 • การออกเสียง : interactivo
  interactivo [gl]
 • การออกเสียง : lápiz óptico
  lápiz óptico [es]
 • การออกเสียง : chamada
  chamada [pt]
 • การออกเสียง : formato
  formato [es]
 • การออกเสียง : hexadecimal
  hexadecimal [en]
 • การออกเสียง : aplicación
  aplicación [es]
 • การออกเสียง : indexar
  indexar [es]
 • การออกเสียง : editar
  editar [es]
 • การออกเสียง : controlador
  controlador [es]
 • การออกเสียง : emulador
  emulador [pt]
 • การออกเสียง : analista
  analista [es]
 • การออกเสียง : enderezo
  enderezo [gl]
 • การออกเสียง : alfanumérico
  alfanumérico [pt]
 • การออกเสียง : ruta de acceso
  ruta de acceso [gl]
 • การออกเสียง : cancelar
  cancelar [pt]
 • การออกเสียง : atributo
  atributo [es]
 • การออกเสียง : hipertexto
  hipertexto [gl]
 • การออกเสียง : haker
  haker [de]
 • การออกเสียง : configurar
  configurar [es]
 • การออกเสียง : directorio
  directorio [ia]
 • การออกเสียง : Ergonómico
  Ergonómico [es]
 • การออกเสียง : compatibilidade
  compatibilidade [pt]
 • การออกเสียง : dígito
  dígito [pt]
 • การออกเสียง : arquivo
  arquivo [pt]
 • การออกเสียง : formatar
  formatar [pt]
 • การออกเสียง : compilación
  compilación [es]
 • การออกเสียง : cartucho
  cartucho [pt]
 • การออกเสียง : disquete
  disquete [es]
 • การออกเสียง : compilar
  compilar [pt]
 • การออกเสียง : autoedición
  autoedición [gl]
 • การออกเสียง : actualizar
  actualizar [es]
 • การออกเสียง : fragmentación
  fragmentación [es]
 • การออกเสียง : conversión
  conversión [es]
 • การออกเสียง : base de datos
  base de datos [es]
 • การออกเสียง : processador
  processador [pt]
 • การออกเสียง : densidade
  densidade [gl]
 • การออกเสียง : desbordamento
  desbordamento [gl]
 • การออกเสียง : linguaxe
  linguaxe [gl]
 • การออกเสียง : keylogger
  keylogger [en]
 • การออกเสียง : cabeza de lectura-escritura
  cabeza de lectura-escritura [gl]
 • การออกเสียง : riavviare
  riavviare [it]
 • การออกเสียง : aliñar
  aliñar [es]
 • การออกเสียง : bit de parada
  bit de parada [gl]
 • การออกเสียง : diseño gráfico
  diseño gráfico [es]
 • การออกเสียง : piulet
  piulet [ca]
 • การออกเสียง : subrutina
  subrutina [es]
 • การออกเสียง : ficheiro oculto
  ficheiro oculto [gl]
 • การออกเสียง : editor de textos
  editor de textos [gl]
 • การออกเสียง : asistente dixital persoal
  asistente dixital persoal [gl]
 • การออกเสียง : data base
  data base [it]
 • การออกเสียง : emular
  emular [pt]