หมวดหมู่:

informática

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinformática

 • การออกเสียง : caixa caixa [pt]
 • การออกเสียง : ordenador ordenador [es]
 • การออกเสียง : biblioteca biblioteca [es]
 • การออกเสียง : smartphone smartphone [fr]
 • การออกเสียง : DVD DVD [es]
 • การออกเสียง : buscar buscar [es]
 • การออกเสียง : .com .com [en]
 • การออกเสียง : calculadora calculadora [es]
 • การออกเสียง : correo electrónico correo electrónico [es]
 • การออกเสียง : interface interface [en]
 • การออกเสียง : browser browser [en]
 • การออกเสียง : intercambio intercambio [es]
 • การออกเสียง : disco disco [es]
 • การออกเสียง : contraseña contraseña [es]
 • การออกเสียง : espacio espacio [es]
 • การออกเสียง : impresora impresora [es]
 • การออกเสียง : cola cola [es]
 • การออกเสียง : gravar gravar [pt]
 • การออกเสียง : cursor cursor [de]
 • การออกเสียง : consola consola [es]
 • การออกเสียง : algoritmo algoritmo [pt]
 • การออกเสียง : firmware firmware [en]
 • การออกเสียง : buffer buffer [en]
 • การออกเสียง : antivirus antivirus [en]
 • การออกเสียง : informática informática [es]
 • การออกเสียง : cilindro cilindro [es]
 • การออกเสียง : configuración configuración [es]
 • การออกเสียง : documento documento [es]
 • การออกเสียง : executar executar [pt]
 • การออกเสียง : compatible compatible [en]
 • การออกเสียง : PC PC [de]
 • การออกเสียง : código código [es]
 • การออกเสียง : JPEG JPEG [pt]
 • การออกเสียง : cibernética cibernética [es]
 • การออกเสียง : .com.br .com.br [pt]
 • การออกเสียง : caché caché [fr]
 • การออกเสียง : multiprocesador multiprocesador [es]
 • การออกเสียง : contorno contorno [it]
 • การออกเสียง : cortar cortar [es]
 • การออกเสียง : icona icona [it]
 • การออกเสียง : altavoces altavoces [es]
 • การออกเสียง : copia copia [la]
 • การออกเสียง : imprimir imprimir [es]
 • การออกเสียง : informático informático [es]
 • การออกเสียง : cartella cartella [it]
 • การออกเสียง : binario binario [it]
 • การออกเสียง : analista de sistemas analista de sistemas [pt]
 • การออกเสียง : disco duro disco duro [es]
 • การออกเสียง : interactivo interactivo [gl]
 • การออกเสียง : importar importar [es]
 • การออกเสียง : formato formato [es]
 • การออกเสียง : lápiz óptico lápiz óptico [es]
 • การออกเสียง : hexadecimal hexadecimal [en]
 • การออกเสียง : indexar indexar [es]
 • การออกเสียง : aplicación aplicación [es]
 • การออกเสียง : editar editar [es]
 • การออกเสียง : emulador emulador [pt]
 • การออกเสียง : controlador controlador [es]
 • การออกเสียง : enderezo enderezo [gl]
 • การออกเสียง : chamada chamada [pt]
 • การออกเสียง : analista analista [es]
 • การออกเสียง : cancelar cancelar [pt]
 • การออกเสียง : alfanumérico alfanumérico [pt]
 • การออกเสียง : ruta de acceso ruta de acceso [gl]
 • การออกเสียง : atributo atributo [es]
 • การออกเสียง : hipertexto hipertexto [gl]
 • การออกเสียง : haker haker [de]
 • การออกเสียง : directorio directorio [ia]
 • การออกเสียง : Ergonómico Ergonómico [es]
 • การออกเสียง : configurar configurar [es]
 • การออกเสียง : compatibilidade compatibilidade [pt]
 • การออกเสียง : dígito dígito [pt]
 • การออกเสียง : formatar formatar [pt]
 • การออกเสียง : compilación compilación [es]
 • การออกเสียง : arquivo arquivo [pt]
 • การออกเสียง : autoedición autoedición [gl]
 • การออกเสียง : compilar compilar [pt]
 • การออกเสียง : fragmentación fragmentación [es]
 • การออกเสียง : disquete disquete [es]
 • การออกเสียง : cartucho cartucho [pt]
 • การออกเสียง : conversión conversión [es]
 • การออกเสียง : base de datos base de datos [es]
 • การออกเสียง : actualizar actualizar [es]
 • การออกเสียง : processador processador [pt]
 • การออกเสียง : desbordamento desbordamento [gl]
 • การออกเสียง : densidade densidade [gl]
 • การออกเสียง : linguaxe linguaxe [gl]
 • การออกเสียง : bit de parada bit de parada [gl]
 • การออกเสียง : cabeza de lectura-escritura cabeza de lectura-escritura [gl]
 • การออกเสียง : aliñar aliñar [es]
 • การออกเสียง : piulet piulet [ca]
 • การออกเสียง : riavviare riavviare [it]
 • การออกเสียง : ficheiro oculto ficheiro oculto [gl]
 • การออกเสียง : subrutina subrutina [es]
 • การออกเสียง : editor de textos editor de textos [gl]
 • การออกเสียง : asistente dixital persoal asistente dixital persoal [gl]
 • การออกเสียง : diseño gráfico diseño gráfico [es]
 • การออกเสียง : analista programador analista programador [gl]
 • การออกเสียง : botón de contraste botón de contraste [gl]
 • การออกเสียง : lector óptico lector óptico [gl]