หมวดหมู่:

infinity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinfinity

  • การออกเสียง : ∞ [ru]
  • การออกเสียง : lemniscate lemniscate [en]
  • การออกเสียง : bezmiar bezmiar [pl]
  • การออกเสียง : ezel ezel [nl]
  • การออกเสียง : oneindigheid oneindigheid [nl]
  • การออกเสียง : eternity eternity [en]
  • การออกเสียง : time immemorial time immemorial [en]
  • การออกเสียง : milele milele [sw]