หมวดหมู่:

infinitive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinfinitive

 • การออกเสียง : vucarati vucarati [hr]
 • การออกเสียง : zahtijevati zahtijevati [hr]
 • การออกเสียง : zafućkati zafućkati [hr]
 • การออกเสียง : zabavljati zabavljati [hr]
 • การออกเสียง : zagrljavati zagrljavati [hr]
 • การออกเสียง : vrijeđati vrijeđati [hr]
 • การออกเสียง : zadrhtati zadrhtati [hr]
 • การออกเสียง : zacerekati zacerekati [hr]
 • การออกเสียง : vrcati vrcati [hr]
 • การออกเสียง : zablistati zablistati [hr]
 • การออกเสียง : zadirati zadirati [hr]
 • การออกเสียง : zaglavinjati zaglavinjati [hr]
 • การออกเสียง : zabijati zabijati [hr]
 • การออกเสียง : zajaukati zajaukati [hr]
 • การออกเสียง : vrebati vrebati [hr]
 • การออกเสียง : zahvaljivati zahvaljivati [hr]
 • การออกเสียง : zabrujati zabrujati [hr]
 • การออกเสียง : zakašljati zakašljati [hr]
 • การออกเสียง : zagrtati zagrtati [hr]
 • การออกเสียง : zaboravljati zaboravljati [hr]
 • การออกเสียง : zagrijati zagrijati [hr]
 • การออกเสียง : zagledati zagledati [hr]
 • การออกเสียง : zadati zadati [hr]
 • การออกเสียง : zagukati zagukati [hr]
 • การออกเสียง : vrludati vrludati [hr]
 • การออกเสียง : zaduživati zaduživati [hr]
 • การออกเสียง : zaječati zaječati [hr]
 • การออกเสียง : zabadati zabadati [hr]
 • การออกเสียง : zagrijavati zagrijavati [hr]
 • การออกเสียง : zainteresirati zainteresirati [hr]
 • การออกเสียง : vrvukati vrvukati [hr]
 • การออกเสียง : zadavati zadavati [hr]
 • การออกเสียง : zabranjivati zabranjivati [hr]
 • การออกเสียง : zajedati zajedati [hr]
 • การออกเสียง : zaištati zaištati [hr]
 • การออกเสียง : vrzmati vrzmati [hr]
 • การออกเสียง : začarati začarati [hr]
 • การออกเสียง : zakerati zakerati [hr]
 • การออกเสียง : zahrđati zahrđati [hr]
 • การออกเสียง : zaparati zaparati [hr]
 • การออกเสียง : uticati uticati [hr]
 • การออกเสียง : frknuti frknuti [hr]
 • การออกเสียง : čuti čuti [hr]
 • การออกเสียง : stegnuti stegnuti [hr]
 • การออกเสียง : nategnuti nategnuti [hr]
 • การออกเสียง : okrznuti okrznuti [hr]
 • การออกเสียง : nametnuti nametnuti [hr]
 • การออกเสียง : Potonuti Potonuti [hr]
 • การออกเสียง : istegnuti istegnuti [hr]
 • การออกเสียง : postignuti postignuti [hr]
 • การออกเสียง : zapnuti zapnuti [hr]
 • การออกเสียง : žacnuti žacnuti [hr]
 • การออกเสียง : zamahnuti zamahnuti [hr]
 • การออกเสียง : uskliknuti uskliknuti [hr]
 • การออกเสียง : venuti venuti [hr]
 • การออกเสียง : uzvinuti uzvinuti [hr]
 • การออกเสียง : utiskivati utiskivati [hr]
 • การออกเสียง : zabrinuti zabrinuti [hr]
 • การออกเสียง : zataknuti zataknuti [hr]
 • การออกเสียง : ustuknuti ustuknuti [hr]
 • การออกเสียง : vagnuti vagnuti [hr]
 • การออกเสียง : virnuti virnuti [hr]
 • การออกเสียง : taknuti taknuti [hr]
 • การออกเสียง : svisnuti svisnuti [hr]
 • การออกเสียง : upregnuti upregnuti [hr]
 • การออกเสียง : ustegnuti ustegnuti [hr]
 • การออกเสียง : uzdahnuti uzdahnuti [hr]
 • การออกเสียง : udjenuti udjenuti [hr]
 • การออกเสียง : viknuti viknuti [hr]
 • การออกเสียง : zabljesnuti zabljesnuti [hr]
 • การออกเสียง : zapodjenuti zapodjenuti [hr]
 • การออกเสียง : zategnuti zategnuti [hr]
 • การออกเสียง : začuti začuti [hr]
 • การออกเสียง : zapljusnuti zapljusnuti [hr]
 • การออกเสียง : svanuti svanuti [hr]
 • การออกเสียง : uštinuti uštinuti [hr]
 • การออกเสียง : usnuti usnuti [hr]
 • การออกเสียง : umuknuti umuknuti [hr]
 • การออกเสียง : utihnuti utihnuti [hr]
 • การออกเสียง : zametnuti zametnuti [hr]
 • การออกเสียง : umaknuti umaknuti [hr]
 • การออกเสียง : uskrsnuti uskrsnuti [hr]
 • การออกเสียง : zamuknuti zamuknuti [hr]
 • การออกเสียง : trgnuti trgnuti [hr]
 • การออกเสียง : vrgnuti vrgnuti [hr]
 • การออกเสียง : zadjenuti zadjenuti [hr]
 • การออกเสียง : uginuti uginuti [hr]
 • การออกเสียง : uzdignuti uzdignuti [hr]
 • การออกเสียง : svinuti svinuti [hr]
 • การออกเสียง : utišati utišati [hr]
 • การออกเสียง : utrnuti utrnuti [hr]
 • การออกเสียง : zaciknuti zaciknuti [hr]
 • การออกเสียง : utaknuti utaknuti [hr]
 • การออกเสียง : uvenuti uvenuti [hr]
 • การออกเสียง : vinuti vinuti [hr]
 • การออกเสียง : tonuti tonuti [hr]
 • การออกเสียง : utonuti utonuti [hr]
 • การออกเสียง : uzmaknuti uzmaknuti [hr]
 • การออกเสียง : uminuti uminuti [hr]
 • การออกเสียง : zablenuti zablenuti [hr]