หมวดหมู่:

infinitive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinfinitive

 • การออกเสียงคำว่า zagledati zagledati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zadati zadati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zagukati zagukati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vrludati vrludati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaduživati zaduživati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaječati zaječati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zabadati zabadati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zagrijavati zagrijavati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zainteresirati zainteresirati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vrvukati vrvukati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zadavati zadavati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zabranjivati zabranjivati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zajedati zajedati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaištati zaištati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vrzmati vrzmati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า začarati začarati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zakerati zakerati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zahrđati zahrđati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vucarati vucarati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zahtijevati zahtijevati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zafućkati zafućkati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zabavljati zabavljati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zagrljavati zagrljavati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vrijeđati vrijeđati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zadrhtati zadrhtati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zacerekati zacerekati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vrcati vrcati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zablistati zablistati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zadirati zadirati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaglavinjati zaglavinjati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zabijati zabijati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zajaukati zajaukati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaparati zaparati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uticati uticati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า frknuti frknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า čuti čuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า stegnuti stegnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า nametnuti nametnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า Potonuti Potonuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า istegnuti istegnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า nategnuti nategnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า okrznuti okrznuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า postignuti postignuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า viknuti viknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zabljesnuti zabljesnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapodjenuti zapodjenuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zategnuti zategnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า začuti začuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapljusnuti zapljusnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า svanuti svanuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า usnuti usnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uštinuti uštinuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า umuknuti umuknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zametnuti zametnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า umaknuti umaknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uskrsnuti uskrsnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า utihnuti utihnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zamuknuti zamuknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า trgnuti trgnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vrgnuti vrgnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zadjenuti zadjenuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uginuti uginuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า svinuti svinuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uzdignuti uzdignuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า utišati utišati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaciknuti zaciknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า utrnuti utrnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vinuti vinuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า tonuti tonuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า utaknuti utaknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uvenuti uvenuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uminuti uminuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า utonuti utonuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uzmaknuti uzmaknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zablenuti zablenuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapnuti zapnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า žacnuti žacnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zamahnuti zamahnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uskliknuti uskliknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า venuti venuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uzvinuti uzvinuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zabrinuti zabrinuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zataknuti zataknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า utiskivati utiskivati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า ustuknuti ustuknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า virnuti virnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า vagnuti vagnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า taknuti taknuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า svisnuti svisnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า upregnuti upregnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า ustegnuti ustegnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า udjenuti udjenuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า uzdahnuti uzdahnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaogrnuti zaogrnuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapetljati zapetljati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaokupljati zaokupljati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapasti zapasti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zaodjenuti zaodjenuti [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapinjati zapinjati [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zapažati zapažati [hr]