หมวดหมู่:

inessiivi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinessiivi

 • การออกเสียง : talossa talossa [fi]
 • การออกเสียง : tukossa tukossa [fi]
 • การออกเสียง : kammarissa kammarissa [fi]
 • การออกเสียง : kahvilassa kahvilassa [fi]
 • การออกเสียง : maanpaossa maanpaossa [fi]
 • การออกเสียง : kengässä kengässä [fi]
 • การออกเสียง : kirjeessä kirjeessä [fi]
 • การออกเสียง : koulussa koulussa [fi]
 • การออกเสียง : menossa menossa [fi]
 • การออกเสียง : paossa paossa [fi]
 • การออกเสียง : Suomessa Suomessa [fi]
 • การออกเสียง : Ruotsissa Ruotsissa [fi]
 • การออกเสียง : asumuserossa asumuserossa [fi]
 • การออกเสียง : kädessä kädessä [fi]
 • การออกเสียง : jalassa jalassa [fi]
 • การออกเสียง : kylvyssä kylvyssä [fi]
 • การออกเสียง : Ateneumissa Ateneumissa [fi]
 • การออกเสียง : virneessä virneessä [fi]