หมวดหมู่:

indicativo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงindicativo

  • การออกเสียง : financia financia [es]
  • การออกเสียง : pregoa pregoa [pt]
  • การออกเสียง : applĭco applĭco [la]
  • การออกเสียง : nós riremos nós riremos [pt]
  • การออกเสียง : nós dormiremos nós dormiremos [pt]
  • การออกเสียง : tu cairias tu cairias [pt]
  • การออกเสียง : nós cairemos nós cairemos [pt]
  • การออกเสียง : refertate refertate [it]