หมวดหมู่:

ind. pres. di bastare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงind. pres. di bastare

  • การออกเสียง : basto basto [pt]