หมวดหมู่:

in the hand/palm

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงin the hand/palm

  • การออกเสียง : w ręce w ręce [pl]