หมวดหมู่:

in the end

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงin the end

  • การออกเสียง : ewentualnie ewentualnie [pl]
  • การออกเสียง : בסוף בסוף [he]