หมวดหมู่:

in Brasil

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงin Brasil

  • การออกเสียง : w Brazylii w Brazylii [pl]
  • การออกเสียง : Brazylia Brazylia [pl]