หมวดหมู่:

imperfect tense of put

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimperfect tense of put

  • การออกเสียง : pani pani [mr]