หมวดหมู่:

imperative

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimperative

 • การออกเสียง : zaśpiewaj zaśpiewaj [pl]
 • การออกเสียง : zrzucaj zrzucaj [pl]
 • การออกเสียง : zżymajcie się zżymajcie się [pl]
 • การออกเสียง : dajmy się dajmy się [pl]
 • การออกเสียง : despam despam [pt]
 • การออกเสียง : dochodźmy dochodźmy [pl]
 • การออกเสียง : dogadajmy dogadajmy [pl]
 • การออกเสียง : dopilnuj dopilnuj [pl]
 • การออกเสียง : dopilnujmy dopilnujmy [pl]
 • การออกเสียง : dopominajmy się dopominajmy się [pl]
 • การออกเสียง : Dopomóżmy Dopomóżmy [pl]
 • การออกเสียง : dopracujcie dopracujcie [pl]
 • การออกเสียง : doprecyzujmy doprecyzujmy [pl]
 • การออกเสียง : dorzućmy dorzućmy [pl]
 • การออกเสียง : interesuj się interesuj się [pl]
 • การออกเสียง : interpretes interpretes [es]
 • การออกเสียง : kłaniajmy się kłaniajmy się [pl]
 • การออกเสียง : miejcie miejcie [pl]
 • การออกเสียง : miejcież miejcież [pl]
 • การออกเสียง : mobilizujmy się mobilizujmy się [pl]
 • การออกเสียง : naciskaj naciskaj [pl]
 • การออกเสียง : obejdźmy obejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : obetnij obetnij [pl]
 • การออกเสียง : odczepcie się odczepcie się [pl]
 • การออกเสียง : odpowiadaj odpowiadaj [pl]
 • การออกเสียง : oferujmy oferujmy [pl]
 • การออกเสียง : otwórzcie otwórzcie [pl]
 • การออกเสียง : Padnij Padnij [pl]
 • การออกเสียง : pchaj się pchaj się [pl]
 • การออกเสียง : pobierz pobierz [pl]
 • การออกเสียง : pobierzcie się pobierzcie się [pl]
 • การออกเสียง : pochlebiaj pochlebiaj [pl]
 • การออกเสียง : podwieś podwieś [pl]
 • การออกเสียง : podziękujcie podziękujcie [pl]
 • การออกเสียง : pojedź pojedź [pl]
 • การออกเสียง : pojedz pojedz [pl]
 • การออกเสียง : pokażmy pokażmy [pl]
 • การออกเสียง : pokażmy - pokażemy pokażmy - pokażemy [pl]
 • การออกเสียง : pomnóżcie pomnóżcie [pl]
 • การออกเสียง : Pomścijmy Pomścijmy [pl]
 • การออกเสียง : poprzestańmy poprzestańmy [pl]
 • การออกเสียง : posłuchaj posłuchaj [pl]
 • การออกเสียง : powątpiewajmy powątpiewajmy [pl]
 • การออกเสียง : powołajmy powołajmy [pl]
 • การออกเสียง : Powstań Powstań [pl]
 • การออกเสียง : powstrzymajcie powstrzymajcie [pl]
 • การออกเสียง : przebierzmy przebierzmy [pl]
 • การออกเสียง : przegap przegap [pl]
 • การออกเสียง : przegapmy przegapmy [pl]
 • การออกเสียง : przeklinajcie przeklinajcie [pl]
 • การออกเสียง : przyciągnijmy przyciągnijmy [pl]
 • การออกเสียง : przygotowujmy przygotowujmy [pl]
 • การออกเสียง : przyłączmy się przyłączmy się [pl]
 • การออกเสียง : przypominajmy przypominajmy [pl]
 • การออกเสียง : przystopój przystopój [pl]
 • การออกเสียง : przywitajmy się przywitajmy się [pl]
 • การออกเสียง : ratuj się ratuj się [pl]
 • การออกเสียง : rozważ rozważ [pl]
 • การออกเสียง : skiń skiń [pl]
 • การออกเสียง : sknoć sknoć [pl]
 • การออกเสียง : skomentuj skomentuj [pl]
 • การออกเสียง : skomponuj skomponuj [pl]
 • การออกเสียง : spapraj spapraj [pl]
 • การออกเสียง : spaprz spaprz [pl]
 • การออกเสียง : spływaj spływaj [pl]
 • การออกเสียง : sprzedajmy sprzedajmy [pl]
 • การออกเสียง : sprzedawajmy sprzedawajmy [pl]
 • การออกเสียง : subskrybujcie subskrybujcie [pl]
 • การออกเสียง : trwajcie trwajcie [pl]
 • การออกเสียง : udawajmy udawajmy [pl]
 • การออกเสียง : ufajmy ufajmy [pl]
 • การออกเสียง : ukryjmy się ukryjmy się [pl]
 • การออกเสียง : umawiaj się umawiaj się [pl]
 • การออกเสียง : upierajmy się upierajmy się [pl]
 • การออกเสียง : walczmy walczmy [pl]
 • การออกเสียง : wciskaj się wciskaj się [pl]
 • การออกเสียง : wesprzyjmy wesprzyjmy [pl]
 • การออกเสียง : wetchnijcie wetchnijcie [pl]
 • การออกเสียง : wjedź wjedź [pl]
 • การออกเสียง : wpłać wpłać [pl]
 • การออกเสียง : wspomnijmy wspomnijmy [pl]
 • การออกเสียง : wspomóżcie wspomóżcie [pl]
 • การออกเสียง : wstrzymujcie się wstrzymujcie się [pl]
 • การออกเสียง : wybij wybij [pl]
 • การออกเสียง : wybijmy wybijmy [pl]
 • การออกเสียง : wymagajcie wymagajcie [pl]
 • การออกเสียง : wynieś wynieś [pl]
 • การออกเสียง : wypieprz wypieprz [pl]
 • การออกเสียง : wypierz wypierz [pl]
 • การออกเสียง : wyprzedawajmy wyprzedawajmy [pl]
 • การออกเสียง : wyślijcie wyślijcie [pl]
 • การออกเสียง : wyśmiewaj wyśmiewaj [pl]
 • การออกเสียง : wzmóż wzmóż [pl]
 • การออกเสียง : wznieście wznieście [pl]
 • การออกเสียง : zamarz - zamaż zamarz - zamaż [pl]
 • การออกเสียง : zapamiętajcie zapamiętajcie [cs]
 • การออกเสียง : zapieprz zapieprz [pl]
 • การออกเสียง : zatankuj zatankuj [pl]
 • การออกเสียง : zaufajmy zaufajmy [pl]
 • การออกเสียง : zawiń zawiń [pl]