หมวดหมู่:

imperative

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimperative

 • การออกเสียง : choć - chodź choć - chodź [pl]
 • การออกเสียง : Powiedzcie Powiedzcie [pl]
 • การออกเสียง : Скопируй Скопируй [ru]
 • การออกเสียง : ścigaj ścigaj [pl]
 • การออกเสียง : przesadzaj przesadzaj [pl]
 • การออกเสียง : rządź rządź [pl]
 • การออกเสียง : wódz - wódź wódz - wódź [pl]
 • การออกเสียง : rozwesel rozwesel [pl]
 • การออกเสียง : wstawaj wstawaj [pl]
 • การออกเสียง : zagryzaj zagryzaj [pl]
 • การออกเสียง : Obudź się Obudź się [pl]
 • การออกเสียง : приди приди [ru]
 • การออกเสียง : usiądźcie usiądźcie [pl]
 • การออกเสียง : rozstańmy się rozstańmy się [pl]
 • การออกเสียง : zobaczcie zobaczcie [pl]
 • การออกเสียง : Jazda do chałupy! Jazda do chałupy! [pl]
 • การออกเสียง : nalewaj nalewaj [pl]
 • การออกเสียง : strzeż strzeż [pl]
 • การออกเสียง : Odłóż Odłóż [pl]
 • การออกเสียง : Uspokój się Uspokój się [pl]
 • การออกเสียง : Julio! Zostań! Julio! Zostań! [pl]
 • การออกเสียง : zwilż zwilż [pl]
 • การออกเสียง : posłódź posłódź [pl]
 • การออกเสียง : śledźcie śledźcie [pl]
 • การออกเสียง : uśmiechnij się uśmiechnij się [pl]
 • การออกเสียง : kopcie kopcie [pl]
 • การออกเสียง : nie płacz nie płacz [pl]
 • การออกเสียง : Ożeń się Ożeń się [pl]
 • การออกเสียง : Monitoruj Monitoruj [pl]
 • การออกเสียง : przejdź przejdź [pl]
 • การออกเสียง : walcz walcz [pl]
 • การออกเสียง : سوقوا سوقوا [apc]
 • การออกเสียง : denerwuj denerwuj [pl]
 • การออกเสียง : No mów, mów! No mów, mów! [pl]
 • การออกเสียง : przybądź przybądź [pl]
 • การออกเสียง : weźcie weźcie [pl]
 • การออกเสียง : Uczmy się Uczmy się [pl]
 • การออกเสียง : porozglądaj się porozglądaj się [pl]
 • การออกเสียง : posyp posyp [pl]
 • การออกเสียง : powiadomcie powiadomcie [pl]
 • การออกเสียง : liczcie liczcie [pl]
 • การออกเสียง : umów umów [pl]
 • การออกเสียง : wywal wywal [pl]
 • การออกเสียง : wspieraj wspieraj [pl]
 • การออกเสียง : rozmawiaj rozmawiaj [pl]
 • การออกเสียง : siąść - siądź siąść - siądź [pl]
 • การออกเสียง : traktujmy traktujmy [pl]
 • การออกเสียง : baw się baw się [pl]
 • การออกเสียง : Ceńmy Ceńmy [pl]
 • การออกเสียง : martw martw [pl]
 • การออกเสียง : uczcie uczcie [pl]
 • การออกเสียง : wierz wierz [lb]
 • การออกเสียง : Pāvil Pāvil [lv]
 • การออกเสียง : pobierz pobierz [pl]
 • การออกเสียง : pomiń pomiń [pl]
 • การออกเสียง : streść streść [pl]
 • การออกเสียง : wskaż wskaż [pl]
 • การออกเสียง : przepłacajcie przepłacajcie [zh]
 • การออกเสียง : przesuńcie przesuńcie [pl]
 • การออกเสียง : rozłóżcie rozłóżcie [pl]
 • การออกเสียง : stowarzyszmy się stowarzyszmy się [pl]
 • การออกเสียง : umyj umyj [pl]
 • การออกเสียง : stawiajmy stawiajmy [pl]
 • การออกเสียง : Ucz się! Ucz się! [pl]
 • การออกเสียง : zaopiekuj się zaopiekuj się [pl]
 • การออกเสียง : dowiedz się dowiedz się [pl]
 • การออกเสียง : odchodź odchodź [pl]
 • การออกเสียง : okaż okaż [pl]
 • การออกเสียง : opowiedz opowiedz [pl]
 • การออกเสียง : Powierz Powierz [pl]
 • การออกเสียง : prowadź prowadź [pl]
 • การออกเสียง : nadzoruj nadzoruj [pl]
 • การออกเสียง : obserwuj obserwuj [pl]
 • การออกเสียง : pieść - pięść pieść - pięść [pl]
 • การออกเสียง : pytaj pytaj [pl]
 • การออกเสียง : Sprawdźcie! Sprawdźcie! [pl]
 • การออกเสียง : wytrzep wytrzep [pl]
 • การออกเสียง : напечатай напечатай [ru]
 • การออกเสียง : leć - lec leć - lec [pl]
 • การออกเสียง : oglądnijcie oglądnijcie [pl]
 • การออกเสียง : ugośćcie ugośćcie [pl]
 • การออกเสียง : złóż złóż [pl]
 • การออกเสียง : dopingujcie dopingujcie [pl]
 • การออกเสียง : podziel się podziel się [pl]
 • การออกเสียง : przycisz przycisz [pl]
 • การออกเสียง : Sklećcie Sklećcie [pl]
 • การออกเสียง : wyprodukujmy wyprodukujmy [pl]
 • การออกเสียง : lękajcie lękajcie [pl]
 • การออกเสียง : martw się martw się [pl]
 • การออกเสียง : Rozgośćcie się. Rozgośćcie się. [pl]
 • การออกเสียง : śledzie - śledźcie śledzie - śledźcie [pl]
 • การออกเสียง : zacznijmy zacznijmy [pl]
 • การออกเสียง : żryj żryj [pl]
 • การออกเสียง : przybądźcie przybądźcie [pl]
 • การออกเสียง : oszczędźcie oszczędźcie [pl]
 • การออกเสียง : postępujmy postępujmy [pl]
 • การออกเสียง : proś proś [pl]
 • การออกเสียง : skręć skręć [pl]
 • การออกเสียง : owiń owiń [pl]
 • การออกเสียง : pilnuj pilnuj [pl]