หมวดหมู่:

imię męskie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงimię męskie

 • การออกเสียง : Nehemiasz Nehemiasz [pl]
 • การออกเสียง : Borzygniew Borzygniew [pl]
 • การออกเสียง : Teoś Teoś [pl]
 • การออกเสียง : Makary Makary [pl]
 • การออกเสียง : Sędziwój Sędziwój [pl]
 • การออกเสียง : [sventopelk] Świętopełk [sventopelk] Świętopełk [pl]
 • การออกเสียง : Teodozjusz Teodozjusz [pl]
 • การออกเสียง : Celestyn Celestyn [pl]
 • การออกเสียง : Grzegorza Grzegorza [pl]
 • การออกเสียง : Eryku Eryku [pl]
 • การออกเสียง : Iwan III (= trzeci) Iwan III (= trzeci) [pl]
 • การออกเสียง : Stefana Stefana [pl]
 • การออกเสียง : Fiodora Fiodora [eo]
 • การออกเสียง : Daruś Daruś [pl]
 • การออกเสียง : Macieju! Macieju! [pl]
 • การออกเสียง : Witolda Witolda [pl]
 • การออกเสียง : Anatola Anatola [pl]
 • การออกเสียง : [Remigjusza] Remigiusza [Remigjusza] Remigiusza [pl]
 • การออกเสียง : Wenanty Wenanty [pl]
 • การออกเสียง : Sulimir Sulimir [pl]
 • การออกเสียง : Pawle Pawle [pl]
 • การออกเสียง : Zygmunta Augusta Zygmunta Augusta [pl]
 • การออกเสียง : Oktwian Oktwian [pl]
 • การออกเสียง : Gromosław Gromosław [pl]
 • การออกเสียง : Kazimierzu Kazimierzu [pl]
 • การออกเสียง : Aleksiej Aleksiej [pl]
 • การออกเสียง : Zygfryd Zygfryd [pl]
 • การออกเสียง : Jerzego Jerzego [pl]
 • การออกเสียง : Iwana III Iwana III [pl]
 • การออกเสียง : Iwanа III (= trzeciego) Iwanа III (= trzeciego) [pl]
 • การออกเสียง : Marcinie Marcinie [pl]
 • การออกเสียง : Arturze Arturze [pl]