• การออกเสียงคำว่า باؤگولا باؤگولا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بادی بَواسِیر بادی بَواسِیر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า paperas paperas [es]
 • การออกเสียงคำว่า fiebre tifoidea fiebre tifoidea [es]
 • การออกเสียงคำว่า caries caries [es]
 • การออกเสียงคำว่า enuresis enuresis [en]
 • การออกเสียงคำว่า ictericia ictericia [es]
 • การออกเสียงคำว่า epistaxis epistaxis [en]
 • การออกเสียงคำว่า síntomas mentales síntomas mentales [es]
 • การออกเสียงคำว่า influenza influenza [en]
 • การออกเสียงคำว่า dolor de muelas dolor de muelas [es]
 • การออกเสียงคำว่า catarro común catarro común [es]
 • การออกเสียงคำว่า lombrices lombrices [es]
 • การออกเสียงคำว่า dolor de oídos dolor de oídos [es]
 • การออกเสียงคำว่า cólico intestinal cólico intestinal [es]
 • การออกเสียงคำว่า bronquitis bronquitis [es]
 • การออกเสียงคำว่า varicela varicela [es]
 • การออกเสียงคำว่า sarampión sarampión [es]
 • การออกเสียงคำว่า tos tos [es]
 • การออกเสียงคำว่า constipación constipación [es]
 • การออกเสียงคำว่า neumonía neumonía [es]
 • การออกเสียงคำว่า fiebre intermitente fiebre intermitente [es]
 • การออกเสียงคำว่า eczema eczema [en]
 • การออกเสียงคำว่า hemorragia nasal hemorragia nasal [es]
 • การออกเสียงคำว่า tosferina tosferina [es]
 • การออกเสียงคำว่า oftalmía oftalmía [es]
 • การออกเสียงคำว่า fiebre simple fiebre simple [es]
 • การออกเสียงคำว่า vómito vómito [es]
 • การออกเสียงคำว่า amigdalitis amigdalitis [es]
 • การออกเสียงคำว่า lipoedema lipoedema [en]