หมวดหมู่:

ilands in Norway

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงilands in Norway

 • การออกเสียง : Frøya Frøya [no]
 • การออกเสียง : frei frei [de]
 • การออกเสียง : Vanna Vanna [no]
 • การออกเสียง : Hopen Hopen [nl]
 • การออกเสียง : Torget Torget [no]
 • การออกเสียง : Nøtterøy Nøtterøy [no]
 • การออกเสียง : Tjøme Tjøme [no]
 • การออกเสียง : Leka Leka [sv]
 • การออกเสียง : Runde Runde [de]
 • การออกเสียง : Tenna Tenna [no]
 • การออกเสียง : Kvaløya Kvaløya [no]
 • การออกเสียง : Tromsøya Tromsøya [no]
 • การออกเสียง : Sekken Sekken [no]
 • การออกเสียง : Tomma Tomma [no]
 • การออกเสียง : Sør-Herøy Sør-Herøy [no]
 • การออกเสียง : Vestvågøy Vestvågøy [no]
 • การออกเสียง : Giske Giske [no]
 • การออกเสียง : Moskenesøya Moskenesøya [no]
 • การออกเสียง : Peter 1.s øy Peter 1.s øy [no]
 • การออกเสียง : Vågsøy Vågsøy [no]
 • การออกเสียง : Vesterøya Vesterøya [no]
 • การออกเสียง : Rebbenesøya Rebbenesøya [no]
 • การออกเสียง : Hankø Hankø [no]
 • การออกเสียง : Storfosna Storfosna [no]
 • การออกเสียง : Hestmannøy Hestmannøy [no]
 • การออกเสียง : Handnesøya Handnesøya [no]
 • การออกเสียง : Rolvsøy Rolvsøy [no]
 • การออกเสียง : Vardøya Vardøya [no]
 • การออกเสียง : Andøya Andøya [no]
 • การออกเสียง : Byrknesøy Byrknesøy [no]
 • การออกเสียง : Huftarøy Huftarøy [no]
 • การออกเสียง : Langøya Langøya [no]
 • การออกเสียง : Nordre Sandøy Nordre Sandøy [no]
 • การออกเสียง : Loppa Loppa [no]
 • การออกเสียง : Bouvetøya Bouvetøya [no]
 • การออกเสียง : Sotra Sotra [no]
 • การออกเสียง : Veierland Veierland [no]
 • การออกเสียง : Reksteren Reksteren [no]
 • การออกเสียง : Hitra Hitra [no]
 • การออกเสียง : Gomalandet Gomalandet [no]
 • การออกเสียง : Rauøy Rauøy [no]
 • การออกเสียง : Hareidlandet Hareidlandet [no]
 • การออกเสียง : Aldra Aldra [no]
 • การออกเสียง : Askøy Askøy [no]
 • การออกเสียง : Åmøya Åmøya [no]
 • การออกเสียง : Dyrøya Dyrøya [no]
 • การออกเสียง : Lundøya Lundøya [no]
 • การออกเสียง : Nerlandsøya Nerlandsøya [no]
 • การออกเสียง : Sandhornøya Sandhornøya [no]
 • การออกเสียง : Bjarkøya Bjarkøya [no]
 • การออกเสียง : Hamnøya Hamnøya [no]
 • การออกเสียง : Barentsøya Barentsøya [no]
 • การออกเสียง : Selbjørn Selbjørn [no]
 • การออกเสียง : Stjernøya Stjernøya [no]
 • การออกเสียง : Meløya Meløya [no]
 • การออกเสียง : Skorpa Skorpa [no]
 • การออกเสียง : Skogerøya Skogerøya [no]
 • การออกเสียง : Varaldsøy Varaldsøy [no]
 • การออกเสียง : Lågøya Lågøya [no]
 • การออกเสียง : Flakstadøya Flakstadøya [no]
 • การออกเสียง : Holsnøy Holsnøy [no]
 • การออกเสียง : Rauer Rauer [no]
 • การออกเสียง : Finnøy Finnøy [no]
 • การออกเสียง : Sandøy i Gulen Sandøy i Gulen [no]
 • การออกเสียง : Jomfruland Jomfruland [no]
 • การออกเสียง : Sandøya Sandøya [no]
 • การออกเสียง : Dønna Dønna [no]
 • การออกเสียง : Lurøya Lurøya [no]
 • การออกเสียง : Værøy Værøy [no]
 • การออกเสียง : Ombo Ombo [no]
 • การออกเสียง : Løkta Løkta [no]
 • การออกเสียง : Helgøya Helgøya [no]
 • การออกเสียง : Kvitøya Kvitøya [no]
 • การออกเสียง : Hjelmsøya Hjelmsøya [no]
 • การออกเสียง : Nord-Kvaløya Nord-Kvaløya [no]
 • การออกเสียง : Elvalandet Elvalandet [no]
 • การออกเสียง : Engeløya Engeløya [no]
 • การออกเสียง : Litlesotra Litlesotra [no]
 • การออกเสียง : Eigerøy Eigerøy [no]
 • การออกเสียง : Mellom-Vikna Mellom-Vikna [no]
 • การออกเสียง : Kågen Kågen [no]
 • การออกเสียง : Inner-Vikna Inner-Vikna [no]
 • การออกเสียง : Nord-Fugløy Nord-Fugløy [no]
 • การออกเสียง : Gimsøya Gimsøya [no]
 • การออกเสียง : Grøtøya Grøtøya [no]
 • การออกเสียง : Stord Stord [no]
 • การออกเสียง : Håøya Håøya [no]
 • การออกเสียง : Jeløya Jeløya [no]
 • การออกเสียง : Hadseløya Hadseløya [no]
 • การออกเสียง : Spjærøy Spjærøy [no]
 • การออกเสียง : Fjellværøya Fjellværøya [no]
 • การออกเสียง : Otrøy i Romsdal Otrøy i Romsdal [no]
 • การออกเสียง : Spildra Spildra [no]
 • การออกเสียง : Averøy Averøy [no]
 • การออกเสียง : Tjeldøya Tjeldøya [no]
 • การออกเสียง : Hvasser Hvasser [no]
 • การออกเสียง : Kråkerøy Kråkerøy [no]
 • การออกเสียง : Hinnøya Hinnøya [no]
 • การออกเสียง : Smøla Smøla [no]
 • การออกเสียง : Singløy Singløy [no]