หมวดหมู่:

ikkiichiyuu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงikkiichiyuu

  • การออกเสียง : 一喜一憂 一喜一憂 [ja]