หมวดหมู่:

I will be

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงI will be

  • การออกเสียง : אהיה אהיה [he]