หมวดหมู่:

I waken

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงI waken

  • การออกเสียง : duisim duisim [ga]