หมวดหมู่:

I rejoice

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงI rejoice

  • การออกเสียง : cieszę się cieszę się [pl]