หมวดหมู่:

hurtar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhurtar

  • การออกเสียง : çalmak çalmak [tr]