หมวดหมู่:

Hur är läget?

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHur är läget?

  • การออกเสียง : Hur mår du? Hur mår du? [sv]