หมวดหมู่:

hungarian origin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhungarian origin

  • การออกเสียง : Bartosz Bartosz [pl]
  • การออกเสียง : dobosze dobosze [pl]
  • การออกเสียง : hejnał hejnał [pl]
  • การออกเสียง : Ildikó Ildikó [hu]
  • การออกเสียง : Kevin Kurányi Kevin Kurányi [de]
  • การออกเสียง : serwus serwus [pl]
  • การออกเสียง : Szondi Szondi [de]