หมวดหมู่:

human mass

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhuman mass

  • การออกเสียง : lód lód [pl]