• การออกเสียงคำว่า supinateur supinateur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า adducteur adducteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า péroné péroné [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vertèbre vertèbre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า radius radius [en]
 • การออกเสียงคำว่า clavicule clavicule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cubitus cubitus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า acromion acromion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bassin Bassin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า humérus humérus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fémur fémur [es]
 • การออกเสียงคำว่า omoplate omoplate [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hřbet hřbet [cs]
 • การออกเสียงคำว่า сустав сустав [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ключица ключица [ru]
 • การออกเสียงคำว่า epidemiologist epidemiologist [en]
 • การออกเสียงคำว่า urethras urethras [en]
 • การออกเสียงคำว่า polycystic kidney disease polycystic kidney disease [en]
 • การออกเสียงคำว่า ovaries ovaries [en]
 • การออกเสียงคำว่า ovary ovary [en]
 • การออกเสียงคำว่า rectum rectum [en]
 • การออกเสียงคำว่า prostate prostate [en]
 • การออกเสียงคำว่า stroke stroke [en]
 • การออกเสียงคำว่า ischemia ischemia [en]
 • การออกเสียงคำว่า phalanges phalanges [en]
 • การออกเสียงคำว่า delirious delirious [en]
 • การออกเสียงคำว่า septa septa [en]
 • การออกเสียงคำว่า abdominal hernia abdominal hernia [en]
 • การออกเสียงคำว่า hernia hernia [en]
 • การออกเสียงคำว่า inseminate inseminate [en]