• การออกเสียงคำว่า ankel ankel [da]
 • การออกเสียงคำว่า vrist vrist [da]
 • การออกเสียงคำว่า tomography tomography [en]
 • การออกเสียงคำว่า barke barke [de]
 • การออกเสียงคำว่า gasotransmitter gasotransmitter [en]
 • การออกเสียงคำว่า cochlea cochlea [en]
 • การออกเสียงคำว่า tríceps tríceps [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Harnblase Harnblase [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beinrangel beinrangel [no] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beinrad beinrad [no] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beingrind beingrind [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า barkeknute barkeknute [nn]
 • การออกเสียงคำว่า μασχαλιαίος μασχαλιαίος [el]
 • การออกเสียงคำว่า vuist vuist [nl]
 • การออกเสียงคำว่า chou (腸) chou (腸) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า sternum sternum [en]
 • การออกเสียงคำว่า intercostal intercostal [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anconé anconé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cubital cubital [fr]
 • การออกเสียงคำว่า digastrique digastrique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า crural crural [fr]
 • การออกเสียงคำว่า masséter masséter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า scalène scalène [fr]
 • การออกเสียงคำว่า psoas psoas [pt]
 • การออกเสียงคำว่า trapèze trapèze [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jumeaux jumeaux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rhomboïdal rhomboïdal [fr]
 • การออกเสียงคำว่า soléaire soléaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sterno-cléido-mastoïdien sterno-cléido-mastoïdien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า extenseur extenseur [fr]