• การออกเสียงคำว่า abdominal hernia abdominal hernia [en]
 • การออกเสียงคำว่า acromion acromion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า actinomyces actinomyces [en]
 • การออกเสียงคำว่า adducteur adducteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anconé anconé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ankel ankel [da]
 • การออกเสียงคำว่า barke barke [de]
 • การออกเสียงคำว่า barkeknute barkeknute [nn]
 • การออกเสียงคำว่า Bassin Bassin [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beingrind beingrind [no] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beinrad beinrad [no] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beinrangel beinrangel [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bioscopy bioscopy [en]
 • การออกเสียงคำว่า blastoderm blastoderm [en]
 • การออกเสียงคำว่า breast implant breast implant [en]
 • การออกเสียงคำว่า carbuncle carbuncle [en]
 • การออกเสียงคำว่า cartilage cartilage [en]
 • การออกเสียงคำว่า chou (腸) chou (腸) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ciało człowieka ciało człowieka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า clavicule clavicule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า clit clit [en]
 • การออกเสียงคำว่า coccyx coccyx [en]
 • การออกเสียงคำว่า cochlea cochlea [en]
 • การออกเสียงคำว่า cochlear implant cochlear implant [en]
 • การออกเสียงคำว่า crural crural [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cubital cubital [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cubitus cubitus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cyst cyst [en]
 • การออกเสียงคำว่า delirious delirious [en]
 • การออกเสียงคำว่า delirium delirium [la]