หมวดหมู่:

hs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhs

  • การออกเสียง : hello hello [en]