หมวดหมู่:

horse

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhorse

 • การออกเสียง : foxhunting foxhunting [en]
 • การออกเสียง : Mohaymen Mohaymen [en]
 • การออกเสียง : Friesenwallach Friesenwallach [de]
 • การออกเสียง : koniowi koniowi [pl]
 • การออกเสียง : ขี่ม้า ขี่ม้า [th]
 • การออกเสียง : unharnessing unharnessing [en]
 • บันทึกการออกเสียง : onghambe onghambe [kj] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : eÿin eÿin [yo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hesti hesti [is] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kimmiqjuaq kimmiqjuaq [iu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aonbharr Aonbharr [ga] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ifarasi ifarasi [rn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tchivå tchivå [wa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : farása farása [ln] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ihashe ihashe [xh] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kabalyo kabalyo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pitse pitse [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tuttuqpak tuttuqpak [ik] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : caballu caballu [ast] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dipere dipere [st] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kóń kóń [hsb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : lihhashi lihhashi [ss] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pizi pizi [loz] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chivau chivau [frp] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hatchi hatchi [ny] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kabáyo kabáyo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : likhashi likhashi [ss] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : żiemel żiemel [mt] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cavau cavau [frp] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hoosi hoosi [to] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Jorrocks Jorrocks [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ձի ձի [hy] รอการออกเสียง