หมวดหมู่:

Hong Kong MTR

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHong Kong MTR

 • การออกเสียง : 尖沙咀
  尖沙咀 [yue]
 • การออกเสียง : 銅鑼灣
  銅鑼灣 [yue]
 • การออกเสียง : 旺角
  旺角 [nan]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌
  鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 紅磡
  紅磡 [yue]
 • การออกเสียง : 沙田
  沙田 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍
  九龍 [yue]
 • การออกเสียง : 筲箕灣
  筲箕灣 [yue]
 • การออกเสียง : 佐敦
  佐敦 [yue]
 • การออกเสียง : 荃灣
  荃灣 [yue]
 • การออกเสียง : 油麻地
  油麻地 [yue]
 • การออกเสียง : 杏花邨
  杏花邨 [yue]
 • การออกเสียง : 上水
  上水 [yue]
 • การออกเสียง : 金鐘
  金鐘 [yue]
 • การออกเสียง : 太古
  太古 [zh]
 • การออกเสียง : 北角
  北角 [yue]
 • การออกเสียง : 柴灣
  柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 灣仔
  灣仔 [yue]
 • การออกเสียง : 中環
  中環 [yue]
 • การออกเสียง : 上環
  上環 [yue]
 • การออกเสียง : 羅湖
  羅湖 [yue]
 • การออกเสียง : 太子
  太子 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍塘
  九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : 西灣河
  西灣河 [yue]
 • การออกเสียง : 天后
  天后 [zh]
 • การออกเสียง : 元朗
  元朗 [yue]
 • การออกเสียง : 深水埗
  深水埗 [yue]
 • การออกเสียง : 石硤尾
  石硤尾 [yue]
 • การออกเสียง : 炮台山
  炮台山 [yue]
 • การออกเสียง : 火炭
  火炭 [yue]
 • การออกเสียง : 尖東
  尖東 [yue]
 • การออกเสียง : 柯士甸
  柯士甸 [yue]
 • การออกเสียง : 觀塘
  觀塘 [yue]
 • การออกเสียง : 寶琳站
  寶琳站 [yue]
 • การออกเสียง : 大围
  大围 [yue]