หมวดหมู่:

Hong Kong

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHong Kong

 • การออกเสียง : 香港 香港 [yue]
 • การออกเสียง : 紅磡 紅磡 [yue]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌 鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 香港島 香港島 [zh]
 • การออกเสียง : 香港中文大學 香港中文大學 [hak]
 • การออกเสียง : 柴灣 柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 北角 北角 [yue]
 • การออกเสียง : hongkonger hongkonger [en]
 • การออกเสียง : 油尖旺 油尖旺 [yue]
 • การออกเสียง : 中環 中環 [yue]
 • การออกเสียง : Alexander Grantham Alexander Grantham [en]
 • การออกเสียง : 赤柱 赤柱 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍塘 九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : ฮ่องกง ฮ่องกง [th]
 • การออกเสียง : 民主歌聲獻中華 民主歌聲獻中華 [zh]
 • การออกเสียง : 莫文蔚 莫文蔚 [zh]
 • การออกเสียง : 西灣河 西灣河 [yue]
 • การออกเสียง : 西環 西環 [yue]
 • การออกเสียง : 車公廟 車公廟 [yue]
 • การออกเสียง : 土瓜灣 土瓜灣 [yue]
 • การออกเสียง : 大角咀 大角咀 [yue]
 • การออกเสียง : 西貢 西貢 [yue]
 • การออกเสียง : 濕地公園 濕地公園 [yue]
 • การออกเสียง : 鑽石山 鑽石山 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍灣 九龍灣 [yue]
 • การออกเสียง : 葵青 葵青 [yue]
 • การออกเสียง : 鯉魚門 鯉魚門 [yue]
 • การออกเสียง : 深水埗 深水埗 [yue]
 • การออกเสียง : 愉景灣 愉景灣 [yue]
 • การออกเสียง : 將軍澳 將軍澳 [yue]
 • การออกเสียง : 黃竹坑 黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียง : 石硤尾 石硤尾 [yue]
 • การออกเสียง : A-levels A-levels [en]
 • การออกเสียง : light bus light bus [en]
 • การออกเสียง : 何文田 何文田 [yue]
 • การออกเสียง : 大環山 大環山 [yue]
 • การออกเสียง : Nylonkong Nylonkong [en]
 • การออกเสียง : 香港國 香港國 [yue]
 • การออกเสียง : Donald Tsang Donald Tsang [en]
 • การออกเสียง : 廟街 廟街 [yue]
 • การออกเสียง : 信德中心 信德中心 [yue]
 • การออกเสียง : Innoways Innoways [en]
 • การออกเสียง : 開P 開P [yue]
 • การออกเสียง : 石圍角 石圍角 [yue]
 • การออกเสียง : 香港大学 香港大学 [ja]
 • การออกเสียง : Edward Youde Edward Youde [en]
 • การออกเสียง : 홍콩 홍콩 [ko]
 • การออกเสียง : 豆腐火腩飯 豆腐火腩飯 [yue]
 • บันทึกการออกเสียง : ?? ?? [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sir Edward Youde Sir Edward Youde [en] รอการออกเสียง