หมวดหมู่:

homophones

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhomophones

 • การออกเสียง : through
  through [en]
 • การออกเสียง : hour
  hour [en]
 • การออกเสียง : right
  right [en]
 • การออกเสียง : flour
  flour [en]
 • การออกเสียง : great
  great [en]
 • การออกเสียง : ore
  ore [en]
 • การออกเสียง : teaming
  teaming [en]
 • การออกเสียง : throes
  throes [en]
 • การออกเสียง : pasties
  pasties [en]