หมวดหมู่:

homophone

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhomophone

  • การออกเสียง : all all [en]
  • การออกเสียง : gent gent [nl]
  • การออกเสียง : 踢叩 踢叩 [zh]
  • การออกเสียง : handmaid handmaid [en]
  • การออกเสียง : handmade handmade [en]