หมวดหมู่:

hoarfrost

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhoarfrost

  • การออกเสียง : kuura kuura [fi]
  • การออกเสียง : barrug barrug [cy]