หมวดหมู่:

historyjka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistoryjka

  • การออกเสียง : kukiełkowy kukiełkowy [pl]
  • การออกเสียง : opowiastka opowiastka [pl]
  • การออกเสียง : umoralniająca umoralniająca [pl]
  • การออกเสียง : humoreska humoreska [pl]
  • การออกเสียง : komiksy komiksy [pl]
  • การออกเสียง : obrazkowa obrazkowa [pl]
  • การออกเสียง : w historyjce w historyjce [pl]