หมวดหมู่:

history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

 • การออกเสียงคำว่า Anglophile Anglophile [en]
 • การออกเสียงคำว่า Catalina de Aragón Catalina de Aragón [es]
 • การออกเสียงคำว่า Enrique VIII Enrique VIII [es]
 • การออกเสียงคำว่า Julius Caesar Julius Caesar [la]
 • การออกเสียงคำว่า empennage empennage [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rosetta Stone Rosetta Stone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Nefertiti Nefertiti [en]
 • การออกเสียงคำว่า Parmenion Parmenion [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lucrecia Borgia Lucrecia Borgia [es]
 • การออกเสียงคำว่า Киләхмәт Киләхмәт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Һируд Һируд [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Αισχίνης Αισχίνης [el]
 • การออกเสียงคำว่า Saint-Clair-sur-Epte Saint-Clair-sur-Epte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dardanelos Dardanelos [es]
 • การออกเสียงคำว่า Winterzauber Winterzauber [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kievan Rus' Kievan Rus' [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rurikid Rurikid [en]
 • การออกเสียงคำว่า decossackization decossackization [en]
 • การออกเสียงคำว่า dekulakization dekulakization [en]
 • การออกเสียงคำว่า połaniecki połaniecki [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Pskov Republic Pskov Republic [en]
 • การออกเสียงคำว่า Caesar Augustus Caesar Augustus [la]
 • การออกเสียงคำว่า Силки Силки [ru]
 • การออกเสียงคำว่า тәречеләр тәречеләр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кылычйөртүчеләр кылычйөртүчеләр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хәндҗәл Хәндҗәл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Җанай Җанай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Шәйхәүлияр Шәйхәүлияр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Гыясетдин Гыясетдин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Quốc dân đảng Quốc dân đảng [vi]
 • การออกเสียงคำว่า பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி [ta]
 • การออกเสียงคำว่า Толынбәк Толынбәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า япанча япанча [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Jean-Jacques Dessalines Jean-Jacques Dessalines [fr]
 • การออกเสียงคำว่า куластлык куластлык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тотгавыл тотгавыл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า катун катун [tt]
 • การออกเสียงคำว่า карамаклык карамаклык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า pilum pilum [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ethnogenesis ethnogenesis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Wallenstein Wallenstein [de]
 • การออกเสียงคำว่า baillis baillis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dumnonia Dumnonia [la]
 • การออกเสียงคำว่า Сарыхан Сарыхан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Presidents' Day Presidents' Day [en]
 • การออกเสียงคำว่า Prince Hal Prince Hal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Χαγανάτο των Ρως Χαγανάτο των Ρως [el]
 • การออกเสียงคำว่า Βάραγγοι Βάραγγοι [el]
 • การออกเสียงคำว่า Λογγοβάρδοι Λογγοβάρδοι [el]
 • การออกเสียงคำว่า Antikomintern Antikomintern [de]
 • การออกเสียงคำว่า Lam Sơn Lam Sơn [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Kẻ Cham Kẻ Cham [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Thọ Xuân Thọ Xuân [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Lê Khoáng Lê Khoáng [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Буренин Буренин [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Magna Carta Magna Carta [en]
 • การออกเสียงคำว่า Шәфигый Шәфигый [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сибәвия Сибәвия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Миръат Миръат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Язгөле Язгөле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Silures Silures [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rheged Rheged [cy]
 • การออกเสียงคำว่า Җөмҗөмә Җөмҗөмә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Түнтәри Түнтәри [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Алай Алай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөйтән Мөйтән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า диванби диванби [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Адыр Адыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Йосынчы Йосынчы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Колатай Колатай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Монҗыр Монҗыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Акбалтыр Акбалтыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Tripolitània Tripolitània [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Фирүзәбади Фирүзәбади [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Тәбризи Тәбризи [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Кырмани Кырмани [tt]
 • การออกเสียงคำว่า зарбханә зарбханә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тукаби тукаби [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сигуранца Сигуранца [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ләшкәр ләшкәр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Maurya Maurya [en]
 • การออกเสียงคำว่า QIn QIn [en]
 • การออกเสียงคำว่า kristallnatten kristallnatten [sv]
 • การออกเสียงคำว่า novemberpogromerna novemberpogromerna [sv]
 • การออกเสียงคำว่า heptarchie heptarchie [nl]
 • การออกเสียงคำว่า herendienst herendienst [nl]
 • การออกเสียงคำว่า leenheer leenheer [nl]
 • การออกเสียงคำว่า leenman leenman [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Totenkopfstandarte Totenkopfstandarte [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wachsturmbann Wachsturmbann [de]
 • การออกเสียงคำว่า SS-Wachverband SS-Wachverband [de]
 • การออกเสียงคำว่า Florence Nightingale Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียงคำว่า Промпартия Промпартия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า галера галера [ru]
 • การออกเสียงคำว่า гүрк гүрк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Һумбольдт Һумбольдт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า мунчаклы мунчаклы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Могҗизнамә Могҗизнамә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Биафра Биафра [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Лумумба Лумумба [tt]