หมวดหมู่:

history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

 • บันทึกการออกเสียง : Constantín mac Áeda Constantín mac Áeda [gd] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Niall mac Áeda Niall mac Áeda [ga]
 • บันทึกการออกเสียง : pentekontaetia pentekontaetia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Җиһангир Җиһангир [tt]
 • การออกเสียง : Җәүзә Җәүзә [tt]
 • การออกเสียง : Овсянниково Овсянниково [ru]
 • การออกเสียง : Стахович Стахович [ru]
 • การออกเสียง : ghetto ghetto [en]
 • การออกเสียง : maverick maverick [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Albanich Albanich [gd] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Cesare Borgia Cesare Borgia [it]
 • การออกเสียง : Holodomor Holodomor [en]
 • การออกเสียง : Omar Khayyám Omar Khayyám [fa]
 • การออกเสียง : Πέτρος Α΄ Πέτρος Α΄ [el]
 • การออกเสียง : موسى بن نصير موسى بن نصير [ar]
 • การออกเสียง : хәзәрләр хәзәрләр [tt]
 • การออกเสียง : flagellant flagellant [en]
 • การออกเสียง : Роза Паркс Роза Паркс [ru]
 • การออกเสียง : Мартин Лютер Кинг Мартин Лютер Кинг [ru]
 • การออกเสียง : Януш Корчак Януш Корчак [ru]
 • การออกเสียง : esclavizador esclavizador [es]
 • การออกเสียง : карачыбәк карачыбәк [tt]
 • การออกเสียง : Cadwallader Cadwallader [en]
 • การออกเสียง : Көтибар Көтибар [tt]
 • การออกเสียง : илбари илбари [tt]
 • การออกเสียง : йәмәк йәмәк [tt]
 • การออกเสียง : ләникәз ләникәз [tt]
 • การออกเสียง : ими ими [ru]
 • การออกเสียง : аҗлад аҗлад [tt]
 • การออกเสียง : баяндур баяндур [tt]
 • การออกเสียง : Хәйдан Хәйдан [tt]
 • การออกเสียง : Сувар Сувар [tt]
 • การออกเสียง : Җидан Җидан [tt]
 • การออกเสียง : Tijl Uilenspiegel Tijl Uilenspiegel [nl]
 • การออกเสียง : Аслан Аслан [tt]
 • การออกเสียง : Кодрак Кодрак [tt]
 • การออกเสียง : балкыр балкыр [tt]
 • การออกเสียง : Habs Habs [en]
 • การออกเสียง : Samanid Samanid [en]
 • การออกเสียง : Safavid Safavid [en]
 • การออกเสียง : Mameluke Mameluke [en]
 • การออกเสียง : Лагаш Лагаш [tt]
 • การออกเสียง : Robert E. Lee Robert E. Lee [en]
 • การออกเสียง : Thrace Thrace [en]
 • การออกเสียง : consul consul [en]
 • การออกเสียง : Lance Lance [en]
 • การออกเสียง : Bucephalus Bucephalus [en]
 • การออกเสียง : 1500s 1500s [en]
 • การออกเสียง : carronade carronade [en]
 • การออกเสียง : Houston Houston [en]
 • การออกเสียง : 羅馬帝國 羅馬帝國 [yue]
 • การออกเสียง : Muzeum Historii Żydów Polskich Muzeum Historii Żydów Polskich [pl]
 • การออกเสียง : Empress Matilda Empress Matilda [en]
 • การออกเสียง : Catherine of Aragon Catherine of Aragon [en]
 • การออกเสียง : Mary Tudor Mary Tudor [en]
 • การออกเสียง : Ralph de Ufford Ralph de Ufford [en]
 • การออกเสียง : Machiavellian Machiavellian [en]
 • การออกเสียง : Anglophile Anglophile [en]
 • การออกเสียง : Catalina de Aragón Catalina de Aragón [es]
 • การออกเสียง : Enrique VIII Enrique VIII [es]
 • การออกเสียง : Julius Caesar Julius Caesar [la]
 • การออกเสียง : empennage empennage [en]
 • การออกเสียง : Rosetta Stone Rosetta Stone [en]
 • การออกเสียง : Nefertiti Nefertiti [en]
 • การออกเสียง : Parmenion Parmenion [en]
 • การออกเสียง : Lucrecia Borgia Lucrecia Borgia [es]
 • การออกเสียง : Киләхмәт Киләхмәт [tt]
 • การออกเสียง : Һируд Һируд [tt]
 • การออกเสียง : Αισχίνης Αισχίνης [el]
 • การออกเสียง : Saint-Clair-sur-Epte Saint-Clair-sur-Epte [fr]
 • การออกเสียง : Dardanelos Dardanelos [es]
 • การออกเสียง : Winterzauber Winterzauber [de]
 • การออกเสียง : Kievan Rus' Kievan Rus' [en]
 • การออกเสียง : Rurikid Rurikid [en]
 • การออกเสียง : decossackization decossackization [en]
 • การออกเสียง : dekulakization dekulakization [en]
 • การออกเสียง : połaniecki połaniecki [pl]
 • การออกเสียง : Pskov Republic Pskov Republic [en]
 • การออกเสียง : Caesar Augustus Caesar Augustus [la]
 • การออกเสียง : Силки Силки [ru]
 • การออกเสียง : тәречеләр тәречеләр [tt]
 • การออกเสียง : кылычйөртүчеләр кылычйөртүчеләр [tt]
 • การออกเสียง : Хәндҗәл Хәндҗәл [tt]
 • การออกเสียง : Җанай Җанай [tt]
 • การออกเสียง : Шәйхәүлияр Шәйхәүлияр [tt]
 • การออกเสียง : Гыясетдин Гыясетдин [tt]
 • การออกเสียง : Quốc dân đảng Quốc dân đảng [vi]
 • การออกเสียง : பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி [ta]
 • การออกเสียง : Толынбәк Толынбәк [tt]
 • การออกเสียง : япанча япанча [tt]
 • การออกเสียง : Jean-Jacques Dessalines Jean-Jacques Dessalines [fr]
 • การออกเสียง : куластлык куластлык [tt]
 • การออกเสียง : тотгавыл тотгавыл [tt]
 • การออกเสียง : катун катун [tt]
 • การออกเสียง : карамаклык карамаклык [tt]
 • การออกเสียง : pilum pilum [fr]
 • การออกเสียง : ethnogenesis ethnogenesis [en]
 • การออกเสียง : Wallenstein Wallenstein [de]
 • การออกเสียง : baillis baillis [fr]
 • การออกเสียง : Dumnonia Dumnonia [la]