• การออกเสียงคำว่า Elam Elam [sk]
 • การออกเสียงคำว่า Assur Assur [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ubaidian Ubaidian [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Al Ubaid Al Ubaid [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gutians Gutians [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رضا علی عابدی رضا علی عابدی [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Гад Гад [ru]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า محمد منور مرزا محمد منور مرزا [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า محمد ایوب قادری محمد ایوب قادری [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า قاضی عبدالودود قاضی عبدالودود [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า حامد حسن قادری حامد حسن قادری [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า غلام رسول مہر غلام رسول مہر [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า غلام حسین ذوالفقار غلام حسین ذوالفقار [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سلیمان ندوی سلیمان ندوی [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ابو الحسن علی حسنی ندوی ابو الحسن علی حسنی ندوی [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า آغا افتخار حسین آغا افتخار حسین [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า بازارمِصر بازارمِصر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า معاشرہ بہ لحاظ قومیت معاشرہ بہ لحاظ قومیت [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بازنطینی قیدی شخصیات بازنطینی قیدی شخصیات [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بازنطینی زیر حراست بازنطینی زیر حراست [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بازنطینی شخصیات بازنطینی شخصیات [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بازنطینی معاشرہ بازنطینی معاشرہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بازنطینی سلطنت بازنطینی سلطنت [ur]
 • การออกเสียงคำว่า Әхмәд Ясәви Әхмәд Ясәви [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Абдулла Баттал Таймас Абдулла Баттал Таймас [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Йосыф Акчура Йосыф Акчура [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Рәшит Рәхмәти Арат Рәшит Рәхмәти Арат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Акдәс Нигьмәт Курат Акдәс Нигьмәт Курат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Садри Максуди Арсал Садри Максуди Арсал [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Әхмәт Тимер Әхмәт Тимер [tt]