หมวดหมู่:

history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

 • การออกเสียง : куластлык куластлык [tt]
 • การออกเสียง : тотгавыл тотгавыл [tt]
 • การออกเสียง : катун катун [tt]
 • การออกเสียง : карамаклык карамаклык [tt]
 • การออกเสียง : pilum pilum [la]
 • การออกเสียง : ethnogenesis ethnogenesis [en]
 • การออกเสียง : Wallenstein Wallenstein [de]
 • การออกเสียง : baillis baillis [fr]
 • การออกเสียง : Dumnonia Dumnonia [la]
 • การออกเสียง : Сарыхан Сарыхан [tt]
 • การออกเสียง : Presidents' Day Presidents' Day [en]
 • การออกเสียง : Prince Hal Prince Hal [en]
 • การออกเสียง : Βάραγγοι Βάραγγοι [el]
 • การออกเสียง : Λογγοβάρδοι Λογγοβάρδοι [el]
 • การออกเสียง : Antikomintern Antikomintern [de]
 • การออกเสียง : Lam Sơn Lam Sơn [vi]
 • การออกเสียง : Kẻ Cham Kẻ Cham [vi]
 • การออกเสียง : Thọ Xuân Thọ Xuân [vi]
 • การออกเสียง : Lê Khoáng Lê Khoáng [vi]
 • การออกเสียง : Буренин Буренин [ru]
 • การออกเสียง : Magna Carta Magna Carta [en]
 • การออกเสียง : Шәфигый Шәфигый [tt]
 • การออกเสียง : Сибәвия Сибәвия [tt]
 • การออกเสียง : Миръат Миръат [tt]
 • การออกเสียง : Язгөле Язгөле [tt]
 • การออกเสียง : Silures Silures [en]
 • การออกเสียง : Rheged Rheged [cy]
 • การออกเสียง : Җөмҗөмә Җөмҗөмә [tt]
 • การออกเสียง : Түнтәри Түнтәри [tt]
 • การออกเสียง : Алай Алай [tt]
 • การออกเสียง : Мөйтән Мөйтән [tt]
 • การออกเสียง : диванби диванби [tt]
 • การออกเสียง : Адыр Адыр [tt]
 • การออกเสียง : Йосынчы Йосынчы [tt]
 • การออกเสียง : Колатай Колатай [tt]
 • การออกเสียง : Монҗыр Монҗыр [tt]
 • การออกเสียง : Акбалтыр Акбалтыр [tt]
 • การออกเสียง : Tripolitània Tripolitània [ca]
 • การออกเสียง : Фирүзәбади Фирүзәбади [tt]
 • การออกเสียง : Тәбризи Тәбризи [tt]
 • การออกเสียง : Кырмани Кырмани [tt]
 • การออกเสียง : зарбханә зарбханә [tt]
 • การออกเสียง : тукаби тукаби [tt]
 • การออกเสียง : Сигуранца Сигуранца [tt]
 • การออกเสียง : ләшкәр ләшкәр [tt]
 • การออกเสียง : Maurya Maurya [en]
 • การออกเสียง : QIn QIn [en]
 • การออกเสียง : kristallnatten kristallnatten [sv]
 • การออกเสียง : novemberpogromerna novemberpogromerna [sv]
 • การออกเสียง : heptarchie heptarchie [nl]
 • การออกเสียง : herendienst herendienst [nl]
 • การออกเสียง : leenheer leenheer [nl]
 • การออกเสียง : leenman leenman [nl]
 • การออกเสียง : Totenkopfstandarte Totenkopfstandarte [de]
 • การออกเสียง : Wachsturmbann Wachsturmbann [de]
 • การออกเสียง : SS-Wachverband SS-Wachverband [de]
 • การออกเสียง : Florence Nightingale Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียง : Промпартия Промпартия [tt]
 • การออกเสียง : галера галера [ru]
 • การออกเสียง : гүрк гүрк [tt]
 • การออกเสียง : Һумбольдт Һумбольдт [tt]
 • การออกเสียง : мунчаклы мунчаклы [tt]
 • การออกเสียง : Могҗизнамә Могҗизнамә [tt]
 • การออกเสียง : Биафра Биафра [tt]
 • การออกเสียง : Лумумба Лумумба [tt]
 • การออกเสียง : Сөембикә Сөембикә [tt]
 • การออกเสียง : Siegmund Sredzki Siegmund Sredzki [de]
 • การออกเสียง : Уразмөхәммәд Уразмөхәммәд [tt]
 • การออกเสียง : Скифия Скифия [ru]
 • การออกเสียง : Wonderlier bowl Wonderlier bowl [en]
 • การออกเสียง : барынлык барынлык [tt]
 • การออกเสียง : Баруди Баруди [tt]
 • การออกเสียง : Бабич Бабич [tt]
 • การออกเสียง : Сараи Сараи [tt]
 • การออกเสียง : Хәрәзми Хәрәзми [tt]
 • การออกเสียง : Низами Низами [tt]
 • การออกเสียง : Рудаки Рудаки [tt]
 • การออกเสียง : Фөзүли Фөзүли [tt]
 • การออกเสียง : Hannibal Hannibal [en]
 • การออกเสียง : кайсак кайсак [tt]
 • การออกเสียง : салкынташ салкынташ [tt]
 • การออกเสียง : Комкәнт Комкәнт [tt]
 • การออกเสียง : Күктүбә Күктүбә [tt]
 • การออกเสียง : Dálriada Dálriada [ga]
 • การออกเสียง : ölkällarkuppen ölkällarkuppen [sv]
 • การออกเสียง : ölhallskuppen ölhallskuppen [sv]
 • การออกเสียง : җәмгыятьчеләр җәмгыятьчеләр [tt]
 • การออกเสียง : Шәмсуар Шәмсуар [tt]
 • การออกเสียง : Sykes-Picot Sykes-Picot [en]
 • การออกเสียง : Балым Балым [tt]
 • การออกเสียง : Gwawl Gwawl [cy]
 • การออกเสียง : Quinte-Curce Quinte-Curce [fr]
 • การออกเสียง : samuraj samuraj [pl]
 • การออกเสียง : London Bridge London Bridge [en]
 • การออกเสียง : Wettiner Wettiner [de]
 • การออกเสียง : ævum ævum [la]
 • การออกเสียง : Fürstenzug Fürstenzug [de]
 • การออกเสียง : әзгәри әзгәри [tt]
 • การออกเสียง : нөгәрлек нөгәрлек [tt]
 • การออกเสียง : нөкәр нөкәр [tt]