หมวดหมู่:

histoire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistoire

 • การออกเสียง : Somalie française Somalie française [fr]
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka [es]
 • การออกเสียง : storegga storegga [en]
 • การออกเสียง : surintendant surintendant [fr]
 • การออกเสียง : surintendante surintendante [fr]
 • การออกเสียง : Swaziland Swaziland [en]
 • การออกเสียง : Tadjikistan Tadjikistan [fr]
 • การออกเสียง : Taïwan Taïwan [fr]
 • การออกเสียง : Tamerlan Tamerlan [fr]
 • การออกเสียง : Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie [fr]
 • การออกเสียง : Tchétchénie Tchétchénie [fr]
 • การออกเสียง : Territoires palestiniens occupés Territoires palestiniens occupés [fr]
 • การออกเสียง : tombe des taureaux tombe des taureaux [fr]
 • การออกเสียง : Tonga Tonga [es]
 • การออกเสียง : toute l'histoire toute l'histoire [fr]
 • การออกเสียง : trabée trabée [fr]
 • การออกเสียง : trépied de Platées trépied de Platées [fr]
 • การออกเสียง : Turquie Turquie [fr]
 • การออกเสียง : U.R.S.S. U.R.S.S. [fr]
 • การออกเสียง : Union du Myanmar Union du Myanmar [fr]
 • การออกเสียง : Vase de Soissons Vase de Soissons [fr]
 • การออกเสียง : Vel’d’hiv Vel’d’hiv [fr]
 • การออกเสียง : venda venda [pt]
 • การออกเสียง : Zambie Zambie [cs]
 • การออกเสียง : 歴史的 建造物 歴史的 建造物 [ja]