หมวดหมู่:

his/her tailbone

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhis/her tailbone

  • การออกเสียง : osôkan osôkan [cr]