หมวดหมู่:

his/her buttocks

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhis/her buttocks

  • การออกเสียง : osôkan
    osôkan [cr]